2.816 x 2.112
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/278 s, 50 ISO
 • 640 x 480
angular (38 mm)
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/303 s, 50 ISO
máximo zoom óptico (190 mm)
 • 2.816 x 2.112
 • f4.7, 1/210 s, 50 ISO
máximo zoom óptico (190 mm) + máximo zoom digital (12x)
 • 2.816 x 2.112
 • f4.7, 1/212 s, 50 ISO
50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/222 s, 50 ISO
100 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/227 s, 100 ISO
200 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/350 s, 200 ISO
400 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f5.6, 1/378 s, 400 ISO
400 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/8 s, 400 ISO
estabilizador desactivado
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/9 s, 50 ISO
estabilizador activado
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/10 s, 50 ISO
compensación de la exposición -1,8 EV
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/142 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/49 s, 50 ISO
compensación de la exposición +1,8 EV
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/11 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/524 s, 50 ISO
contraluz con flash de relleno
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/305 s, 50 ISO
macro
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/316 s, 50 ISO
macro
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/50 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f5.6, 1/635 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f5.6, 1/547 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f5.6, 1/364 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f5.6, 1/453 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/422 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.5, 1/455 s, 50 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/18 s, 100 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/20 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (normal)
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/1/83 s, 50 ISO
ajustes de la imagen (suave)
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/1/71 s, 50 ISO
ajustes de la imagen (intenso)
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/1/82 s, 50 ISO
ajustes de la imagen (filtro sepia)
 • 2.816 x 2.112
 • f3.5, 1/1/282 s, 50 ISO