3.072 x 2.304
 • 3.072 x 2.304
 • f8, 1/250 s, 100 ISO
angular (7 mm)
 • 1.536 x 2.048
 • f2.8, 1/800 s, 200 ISO
máximo zoom óptico (28 mm)
 • 1.536 x 2.048
 • f4, 1/500 s, 200 ISO
máximo zoom óptico (28 mm) + máximo zoom digital (2x)
 • 1.536 x 2.048
 • f4, 1/500 s, 200 ISO
100 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f6.3, 1/250 s, 100 ISO
200 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f8, 1/250 s, 200 ISO
400 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f8, 1/320 s, 400 ISO
800 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f8, 1/500 s, 800 ISO
macro
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/80 s, 200 ISO
prioridad a la abertura
 • 1.536 x 2.048
 • f3.5, 1/1000 s, 200 ISO
prioridad a la obturación
 • 1.536 x 2.048
 • f5.6, 1/1000 s, 200 ISO
programa
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/80 s, 100 ISO
modo manual
 • 2.048 x 1.536
 • f5.6, 1/500 s, 100 ISO
800 ISO
modo manual
 • 2.304 x 3.072
 • f4, 1/15 s, 800 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f2.8, 1/30 s, 400 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f2.8, 1/25 s, 400 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f2.8, 1/25 s, 400 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f2.8, 1/25 s, 400 ISO
 • 1.536 x 2.048
 • f2.8, 1/50 s, 200 ISO
 • 1.536 x 2.048
 • f2.8, 1/50 s, 200 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f6.3, 1/250 s, 100 ISO
medición central
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/640 s, 200 ISO
medición puntual
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/500 s, 200 ISO
medición matricial
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/640 s, 200 ISO
 • 1.536 x 2.048
 • f8, 1/500 s, 100 ISO
flash de relleno
 • 1.536 x 2.048
 • f8, 1/2000 s, 100 ISO
flash automático
 • 2.048 x 1.536
 • f5.6, 1/60 s, 100 ISO
contraste suave
 • 2.048 x 1.536
 • f4.5, 1/250 s, 100 ISO
contraste normal
 • 2.048 x 1.536
 • f4, 1/250 s, 100 ISO
contraste alto
 • 2.048 x 1.536
 • f4.5, 1/250 s, 100 ISO
30
 • 2.048 x 1.536
 • f5.6, 30 s, 100 ISO
modo escena nocturna
 • 1.536 x 2.048
 • f2.8, 1/6 s, 100 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f8, 1/50 s, 100 ISO