3.872 x 2.592
 • 3.872 x 2.592
 • f10, 1/80 s, 100 ISO
3.872 x 2.592
 • 3.872 x 2.592
 • f10, 1/320 s, 100 ISO
3.872 x 2.592
 • 3.872 x 2.592
 • f10, 1/160 s, 100 ISO
80 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/250 s, 80 ISO
100 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f11, 1/320 s, 100 ISO
200 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f11, 1/640 s, 200 ISO
400 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f13, 1/1000 s, 400 ISO
800 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f13, 1/2000 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f16, 1/2500 s, 1.600 ISO
400 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/20 s, 400 ISO
800 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/40 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/80 s, 1.600 ISO
 • 1.936 x 2.896
 • f5.6, 1/125 s, 320 ISO
compensación de la exposición (-2 EV)
 • 2.896 x 1.936
 • f13, 1/250 s, 200 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f8, 1/125 s, 200 ISO
compensación de la exposición (+2 EV)
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/80 s, 200 ISO
 • 1.936 x 2.896
 • f10, 1/250 s, 100 ISO
medición matricial
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/160 s, 200 ISO
medición central
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/160 s, 200 ISO
medición puntual
 • 2.896 x 1.936
 • f13, 1/160 s, 200 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f6.3, 1/500 s, 100 ISO
estabilizador desactivado
 • 2.896 x 1.936
 • f4.5, 1/20 s, 400 ISO
estabilizador activado
 • 2.896 x 1.936
 • f4.5, 1/20 s, 400 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f10, 1/125 s, 100 ISO
contraluz con flash de relleno
 • 2.896 x 1.936
 • f10, 1/80 s, 100 ISO
 • 1.936 x 2.896
 • f5.6, 1/80 s, 400 ISO
modo escena macro
 • 2.896 x 1.936
 • f6.3, 1/125 s, 100 ISO
modo escena paisaje
 • 2.896 x 1.936
 • f6.3, 1/500 s, 100 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f11, 1/400 s, 100 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f13, 1/250 s, 100 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f3.5, 1/30 s, 250 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f3.5, 1/30 s, 320 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f3.5, 1/30 s, 250 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f3.5, 1/30 s, 250 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f6.3, 1/100 s, 800 ISO
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/100 s, 800 ISO
ajustes de la imagen (nitidez baja)
 • 2.896 x 1.936
 • f8, 1/250 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (nitidez alta)
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/250 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (contraste bajo)
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/80 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (contraste alto)
 • 2.896 x 1.936
 • f5.6, 1/80 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (saturación baja)
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/250 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (saturación alta)
 • 2.896 x 1.936
 • f9, 1/250 s, 100 ISO