3.264 x 2.448
 • 3.264 x 2.448
 • f5.6, 1/320 s, 100 ISO
3.264 x 2.448
 • 3.264 x 2.448
 • f5.6, 1/500 s, 100 ISO
3.264 x 2.448
 • 3.264 x 2.448
 • f4, 1/125 s, 100 ISO
angular (28 mm)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/400 s, 400 ISO
máximo zoom óptico (504 mm)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/320 s, 400 ISO
máximo zoom óptico (504 mm) + máximo zoom digital (4x)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/250 s, 400 ISO
100 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f5.6, 1/250 s, 100 ISO
200 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f6.3, 1/400 s, 200 ISO
400 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f8, 1/500 s, 400 ISO
800 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f8, 1/1000 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f8, 1/2000 s, 1.600 ISO
400 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f3.2, 1/4 s, 400 ISO
800 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f3.2, 1/8 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f3.2, 1/15 s, 1.600 ISO
 • 2.448 x 3.264
 • f5.6, 1/320 s, 100 ISO
compensación de la exposición (-2 EV)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/500 s, 100 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f4, 1/200 s, 100 ISO
compensación de la exposición (+2 EV)
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 100 ISO
estabilizador Mega O.I.S. desconectado
 • 1.600 x 1.200
 • f3.6, 1/6 s, 200 ISO
estabilizador Mega O.I.S. modo 1
 • 1.600 x 1.200
 • f3.6, 1/8 s, 200 ISO
estabilizador Mega O.I.S. modo 2
 • 1.600 x 1.200
 • f3.6, 1/8 s, 200 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/30 s, 400 ISO
medición matricial
 • 1.600 x 1.200
 • f4, 1/125 s, 100 ISO
medición central
 • 1.600 x 1.200
 • f4, 1/160 s, 100 ISO
medición puntual
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/400 s, 100 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/500 s, 100 ISO
contraluz con flash de relleno
 • 1.600 x 1.200
 • f6.3, 1/500 s, 100 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f3.2, 1/50 s, 100 ISO
modo automático
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/30 s, 400 ISO
modo automático inteligente
 • 2.048 x 1.536
 • f2.8, 1/30 s, 100 ISO
macro
 • 1.600 x 1.200
 • f3.2, 1/25 s, 200 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f7.1, 1/400 s, 100 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f7.1, 1/400 s, 100 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/25 s, 400 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/25 s, 400 ISO
 • 3.264 x 2.448
 • f2.8, 1/8 s, 200 ISO
ajustes de la imagen (nitidez alta)
 • 1.200 x 1.600
 • f3.2, 1/100 s, 100 ISO
ajustes de la imagen (nitidez baja)
 • 1.200 x 1.600
 • f3.6, 1/125 s, 100 ISO