3.136 x 2.352
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/60 s, 100 ISO
3.136 x 2.352
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/200 s, 100 ISO
angular (28 mm)
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/200 s, 100 ISO
tele (90mm)
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/125 s, 100 ISO
100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/250 s, 100 ISO
200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/400 s, 200 ISO
400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/800 s, 400 ISO
800 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/1600 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/3200 s, 1.600 ISO
400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f6.3, 1/3 s, 400 ISO
800 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f6.3, 1/6 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f6.3, 1/13 s, 1.600 ISO
compensación de la exposición -2 EV
 • 3.136 x 2.352
 • f5.6, 1/640 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f5.6, 1/160 s, 100 ISO
compensación de la exposición +2 EV
 • 3.136 x 2.352
 • f5.6, 1/40 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/200 s, 200 ISO
medición matricial
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/100 s, 100 ISO
medición central
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/100 s, 100 ISO
medición puntual
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/100 s, 100 ISO
medición puntual alta
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/30 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f18, 1/20 s, 200 ISO
3.136 x 2.352
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/10 s, 100 ISO
modo escena flores
 • 3.136 x 2.352
 • f7.1, 1/160 s, 100 ISO
modo escena paisaje
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/125 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f7.1, 1/160 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f6.3, 1/40 s, 200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f20, 1/80 s, 200 ISO
contraluz con flash de relleno
 • 3.136 x 2.352
 • f20, 1/80 s, 200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/640 s, 200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/80 s, 200 ISO
ajustes (clave alta)
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/40 s, 200 ISO
ajustes (clave baja)
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/50 s, 200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f9, 1/160 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f8, 1/320 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f5.6, 1/100 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f5.6, 1/100 s, 100 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/60 s, 400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/60 s, 400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/60 s, 400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4, 1/60 s, 400 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/100 s, 200 ISO
 • 3.136 x 2.352
 • f4.5, 1/100 s, 200 ISO