4.000 x 3.000
 • 4.000 x 3.000
 • f9, 1/320 s, 100 ISO
4.000 x 3.000
 • 4.000 x 3.000
 • f5.3, 1/105 s, 800 ISO
angular (24 mm)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/400 s, 100 ISO
máximo zoom óptico (360 mm)
 • 2.816 x 2.112
 • f5.3, 1/600 s, 100 ISO
máximo zoom óptico + máximo zoom digital (4x)
 • 2.816 x 2.112
 • f5.3, 1/900 s, 100 ISO
100 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f4.4, 1/6 s, 100 ISO
200 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f4.4, 1/13 s, 200 ISO
400 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f4.4, 1/25 s, 400 ISO
800 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f4.4, 1/50 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f4.4, 1/100 s, 1.600 ISO
3.200 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.4, 1/200 s, 3.200 ISO
6.400 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f4.4, 1/400 s, 6.400 ISO
12.800 ISO
 • 2.048 x 1.536
 • f4.4, 1/800 s, 12.800 ISO
4.000 x 3.000
 • 4.000 x 3.000
 • f3.5, 1/120 s, 100 ISO
macro
 • 4.000 x 3.000
 • f7.1, 1/600 s, 100 ISO
modo Enfoque Pro desactivado
 • 2.816 x 2.112
 • f5.8, 1/105 s, 400 ISO
modo Enfoque Pro activado
 • 2.816 x 2.112
 • f5.5, 1/120 s, 400 ISO
 • 2.112 x 2.816
 • f4.3, 1/105 s, 100 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f7.1, 1/250 s, 400 ISO
modo HR
 • 3.000 x 4.000
 • f3.5, 1/400 s, 100 ISO
modo SN
 • 2.112 x 2.816
 • f3.5, 1/400 s, 100 ISO
modo RD
 • 2.112 x 2.816
 • f3.5, 1/280 s, 100 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f7.1, 1/420 s, 100 ISO
 • 4.000 x 3.000
 • f7.1, 1/450 s, 100 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.1, 1/30 s, 100 ISO
 • 2.816 x 2.112
 • f4.1, 1/28 s, 100 ISO
ajustes de color (Provia)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/340 s, 100 ISO
ajustes de color (sepia)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/340 s, 100 ISO
ajustes de color (Velvia)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/280 s, 100 ISO
ajustes de color (Astia)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/300 s, 100 ISO
ajustes de color (blanco y negro)
 • 2.816 x 2.112
 • f7.1, 1/340 s, 100 ISO
 • 1.080 x 720
 • 1.080 x 720