3.648 x 2.736
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/80 s, 0 ISO
3.648 x 2.736
 • 3.648 x 2.736
 • f5.6, 1/200 s, 0 ISO
3.648 x 2.736
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/40 s, 0 ISO
angular (38 mm)
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 0 ISO
máximo zoom óptico (114 mm)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.4, 1/160 s, 0 ISO
máximo zoom óptico (114 mm) + máximo zoom digital (4x)
 • 1.600 x 1.200
 • f5.4, 1/125 s, 0 ISO
50 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/40 s, 50 ISO
100 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/80 s, 100 ISO
200 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/160 s, 200 ISO
400 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/320 s, 400 ISO
200 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/10 s, 200 ISO
400 ISO
 • 3.648 x 2.736
 • f2.8, 1/20 s, 400 ISO
compensación de la exposición (-2 EV)
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/80 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 0 ISO
compensación de la exposición (+2 EV)
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/10 s, 0 ISO
medición matricial
 • 1.600 x 1.200
 • f9.6, 1/500 s, 0 ISO
medición central
 • 1.600 x 1.200
 • f9.6, 1/1000 s, 0 ISO
medición puntual
 • 1.600 x 1.200
 • f9.6, 1/2000 s, 0 ISO
estabilizador digital DSP desconectado
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/3 s, 0 ISO
estabilizador digital DSP conectado
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/3 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/200 s, 0 ISO
contraluz con flash de relleno
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/200 s, 0 ISO
1
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1 s, 0 ISO
macro
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/250 s, 0 ISO
modo escena paisaje
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/400 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f5.6, 1/400 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/80 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/100 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/80 s, 0 ISO
 • 1.600 x 1.200
 • f2.8, 1/80 s, 0 ISO
ajustes de la imagen (nitidez alta)
 • 1.200 x 1.600
 • f2.8, 1/125 s, 0 ISO
ajustes de la imagen (nitidez baja)
 • 1.200 x 1.600
 • f2.8, 1/160 s, 0 ISO