2.912 x 4.368
 • 2.912 x 4.368
 • f2, 1/50 s, 160 ISO
50 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f6.3, 1/320 s, 50 ISO
100 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f7.1, 1/400 s, 100 ISO
200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f8, 1/640 s, 200 ISO
400 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f10, 1/800 s, 400 ISO
800 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f11, 1/1250 s, 800 ISO
1.250 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f14, 1/1600 s, 1.250 ISO
3.200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f16, 1/2500 s, 3.200 ISO
800 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f2.8, 1/15 s, 800 ISO
1.600 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f2.8, 1/30 s, 1.600 ISO
3.200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f2.8, 1/40 s, 3.200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f4.5, 1/250 s, 1.000 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f5, 1/50 s, 1.600 ISO
compensación de la exposición -1,7 EV
 • 2.112 x 3.168
 • f5.6, 1/2500 s, 160 ISO
 • 2.112 x 3.168
 • f5.6, 1/1000 s, 160 ISO
compensación de la exposición +1,7 EV
 • 2.112 x 3.168
 • f5.6, 1/320 s, 160 ISO
medición matricial
 • 3.168 x 2.112
 • f9, 1/320 s, 100 ISO
medición central
 • 3.168 x 2.112
 • f8, 1/250 s, 100 ISO
medición parcial
 • 3.168 x 2.112
 • f9, 1/400 s, 100 ISO
medición puntual
 • 3.168 x 2.112
 • f11, 1/500 s, 100 ISO
modo prioridad a la velocidad
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/160 s, 1.600 ISO
30
 • 4.368 x 2.912
 • f14, 30 s, 100 ISO
 • 2.912 x 4.368
 • f1.8, 1/200 s, 800 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f22, 1/100 s, 640 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f5, 1/30 s, 1.600 ISO
 • 2.112 x 3.168
 • f5, 1/100 s, 100 ISO
 • 2.112 x 3.168
 • f5, 1/100 s, 100 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f2.8, 1/800 s, 3.200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f2.8, 1/800 s, 3.200 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f4.5, 1/80 s, 1.000 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f4.5, 1/80 s, 1.000 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f3.5, 1/1000 s, 1.600 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f3.5, 1/1000 s, 1.600 ISO
 • 3.168 x 2.112
 • f3.5, 1/1000 s, 1.600 ISO
ajustes de la imagen (nitidez normal)
 • 4.368 x 2.912
 • f5, 1/125 s, 500 ISO
ajustes de la imagen (nitidez +4)
 • 4.368 x 2.912
 • f5, 1/125 s, 500 ISO
ajustes de la imagen (nitidez +7)
 • 4.368 x 2.912
 • f5, 1/125 s, 500 ISO
ajustes de la imagen (contraste alto)
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/1000 s, 1.600 ISO
ajustes de la imagen (contraste bajo)
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/1000 s, 1.600 ISO
ajustes de la imagen (color fiel)
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/500 s, 1.600 ISO
ajustes de la imagen (color paisaje)
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/500 s, 1.600 ISO
ajustes de la imagen (modo monocromo)
 • 3.168 x 2.112
 • f5.6, 1/160 s, 100 ISO
4.368 x 2.912
 • 4.368 x 2.912
 • f5.6, 1/125 s, 640 ISO
4.368 x 2.912
 • 4.368 x 2.912
 • f5, 1/100 s, 100 ISO